Skróty klawiszowe:

Inwestycje 2019

Strona główna » Gmina i Miasto » Inwestycje » Inwestycje 2019

wielkość tekstu: A | A | A

W 2019 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1) Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta” – Przebudowa związana z adaptacją poddasza w budynku Przedszkola Publicznego na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na kuchnię w Starej Hucie przy ul. Szkolnej 1”. Wartość brutto: 2 633 019,05 zł

2) Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. Wartość brutto: 1 339 537,08 zł

3) Przebudowa sieci wodociągowej w Pustkowiu Lgockim, ul. Słoneczna. Wartość brutto: 553 632,05 zł

 

4) Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Otwarte Strefy Aktywności – OSA w Gniazdowie i Winownie (wariant rozszerzony). Wartość brutto: 213 000,00 zł

OSA Gniazdów – netto: 85 365,85 zł;

OSA Winowno. Wartość netto: 87 804,88 zł

5) Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Otwarte Strefy Aktywności – OSA w miejscowościach: Wojsławice, Nowa Kuźnica i Lgota Mokrzesz. Wartość brutto: 142 481,97 zł.

OSA Wojsławice  –  38 613,00 zł netto

OSA Nowa Kuźnica –  38 613,00 zł netto

OSA Lgota Mokrzesz  – 38 613,00 zł netto

   

6) Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem. Wartość brutto: 2 579 925,00 zł

  

7) Przebudowa drogi gminnej nr 595033 S Koziegłowy, ul. Bema. Wartość brutto: 1 439 803,34 zł

    

8) Przebudowa drogi gminnej nr 595056 S Koziegłowy, ul. Kościuszki. Wartość brutto: 1 842 791,01 zł

    

9) „Zakup wyposażenia pomieszczeń (szatnia, gabinet logopedy, sale podstawowe) w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta. Wartość brutto: 92 940,03 zł

10) Zakup wyposażenia kuchni w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta”. Wartość brutto: 40 698, 24 zł

11) Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” Część nr 2 – Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej część zachodnia Pałacu Biskupów. Wartość brutto: 793 000,00 zł